MŠ SPĚŠNÉHO

Hlavní sídlo MŠ ve Spěšného ulici je tvořeno školní budovou a hospodářskou budovou.

Školní budova má 2 třídy – třídu Ježků a třídu Motýlků. Ve třídě Ježků i Motýlků jsou děti od 4 do 7 let. Jedná se o smíšená předškolní oddělení. Jednotlivá oddělení mají potřebná vybavení, která plně slouží k bezpečnému pobytu dětí (třída, herna, umývárna, WC), metodické kabinety, 2 společné šatny a kuchyňku na vydávání jídla.

V budově je dále v prvním patře umístěna ředitelna, keramická dílna a sociální zázemí personálu MŠ.

Hospodářskou část budovy tvoří 2 přízemní pavilóny. V prvním z nich je umístěna školní kuchyně, jídelna pro děti a zaměstnance, sociální zázemí a malá šatna. Ve druhém z nich je umístěn sklad potravin a pracovního náčiní, prádelna a skladovací prostor pro dětské hračky, které děti využívají při svém pobytu na zahradě.

Mateřská škola je otevřena od 7:00 do 17:00. Rodičům je umožněno přivádět děti do 8:00.

Na hlavní budově se při péči o děti střídá pí učitelka Zuzana Černá, Ivana Moravcová, Marie Hedlová, Jarmila Konečná a Anna Emingerová dle svých služeb.

O úklid obou tříd se stará paní školnice Šárka Malá.

MŠ PALACKÉHO

O úklid těchto budov se starají paní školnice Dagmar Šťovíčková a Halyna Marshalok.

Ve druhé budově, která je blíže k silnici, jsou umístěny dvě třídy – třída Sluníček a třída Berušek, šatny, sociální zázemí dětí a personálu, kuchyňka na přípravu a vydávání jídla, kabinet pro pedagogický personál a místnost určená ke skladování výtvarného materiálu a sportovního náčiní. Ve třídách jsou děti od 2-5 let. Jedná se také o smíšená oddělení. Na obě budovy mateřské školy bezprostředně navazuje školní zahrada.

Ve třídě Kaštánků jsou děti od 4 do 7 let. Jedná se tedy o smíšené oddělení. O děti se stará paní učitelka Lucie Tichá, paní ředitelka Jana Kellerová a školní asistentka Šárka Rendeková.

Ve třídě Sluníček se o děti střídavě starají paní učitelky Blanka Šrámková a Barbora Zajícová.

Ve třídě Berušek se o děti stará paní učitelka Kamila Lungová a Michaela Koželková.

Obě budovy mateřské školy jsou otevřeny od 7:00 do 17:00. Rodičům je umožněno přivádět děti do 8:00 do třídy Kaštánků a do 8:30 do třídy Berušek a Sluníček.

MŠ JUNGMANNOVA

Odloučené pracoviště na nám. 5. května je umístěno v patrové budově, kde se nachází dvě třídy – třída Koťátek a třída Štěňátek. Jedná se o smíšené třídy, kam dochází děti ve věku 2 – 4 let. V každém patře je prostorná třída, šatna, sociální zázemí dětí a personálu, místnost určená ke skladování výtvarného materiálu a lůžkovin, uklízecí místnost a kuchyňka na přípravu a vydávání jídla. Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje školní zahrada, která je vybavena herními prvky.

Ve třídě Koťátek se o děti starají paní učitelky Natálie Švandrlíková a asistentka pedagoga Monika Mühlbergerová. Ve třídě Štěňátek se o děti starají paní učitelky Jana Kopecká a Iryna Drahoňovská. O úklid této budovy se stará paní školnice Jana Zrůbková.

Mateřská škola je otevřena od 7:00 do 17:00. Rodičům je umožněno přivádět děti do 8:30.

AKTIVITY

Atletika
Kroužek keramiky
Seznamování s cizím jazykem – angličtina
Taneční a pohybový kroužek
Divadelní představení
Barevné týdny s určitou tématikou
Zimní škola v přírodě spojená s lyžařským výcvikem
Jarní škola v přírodě
Lampionová cesta za pokladem
Mikulášská besídka s nadílkou
Vánoční besídka
Výlety
Loučení s předškoláky
Zahradní slavnost
Velikonoční jarmark
Focení dětí, tablo předškoláků
Bezpečnostní výchova
Výchovně – vzdělávací koncerty
Tříkrálový průvod
Besídky pro seniory

HISTORIE

Připravujeme (aktualizujeme pro vás)

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Bc. Jana KELLEROVÁ – ředitelka

Ředitelka Mateřské školy Jana Kellerová vystudovala obor Školský management na Karlově univerzitě.

Ing. Bc. Zuzana ČERNÁ – zástupkyně ředitelky školy, učitelka

Učitelka třídy Motýlků Zuzana Černá vystudovala obor Předškolní pedagogika na Karlově univerzitě.

Ivana MORAVCOVÁ – učitelka

Učitelka třídy Motýlků Ivana Moravcová vystudovala Střední pedagogickou školu MILLS  v Čelákovicích.

Anna EMINGEROVÁ – učitelka

Učitelka Anna Emingerová vyplňuje odpolední služby ve třídě Motýlků.

Bc. Marie HEDLOVÁ – učitelka

Učitelka třídy Ježků Marie Hedlová vystudovala obor Speciální pedagogika na Karlově univerzitě.

Jarmila KONEČNÁ – učitelka

Učitelka třídy Ježků Jarmila Konečná vystudovala střední pedagogickou školu v Berouně.

Lucie TICHÁ – učitelka

Učitelka třídy Kaštánků Lucie Tichá vystudovala střední pedagogickou školu na Praze 6.

Šárka RENDEKOVÁ – školní asistent

Kamila LUNGOVÁ – učitelka

Učitelka třídy Berušek Kamila Lungová vystudovala Soukromou školu pedagogiky a sociálních služeb Obrataň, obor předškolní a mimoškolní pedagogika.

Mgr. Michaela KOŽELKOVÁ – učitelka

Učitelka třídy Berušek Michaela Koželková vystudovala Univerzitu Jana Amose Komenského, obor Speciální pedagogika.

Blanka ŠRÁMKOVÁ – učitelka

Učitelka třídy Sluníček Blanka Šrámková vystudovala předškolní pedagogiku na střední škole BEAN.

Barbora ZAJÍCOVÁ – učitelka

Učitelka třídy Sluníček Barbora Zajícová v současné době studuje Karlovu univerzitu, obor Speciální pedagogika.

Jana KOPECKÁ – učitelka

Učitelka třídy Štěňátek Jana Kopecká vystudovala střední pedagogickou školu Futurum.

Iryna DRAHOŇOVSKÁ – učitelka

Paní učitelka ve třídě Štěňátek, prozatím nekvalifikovaná.

Natálie ŠVANDRLÍKOVÁ – učitelka

Učitelka třídy Koťátek Natálie Švandrlíková studuje předškolní pedagogiku na střední škole BEAN.

Monika MÜHLBERGEROVÁ – učitelka

Učitelka třídy Koťátek Monika Mühlbergerová studuje předškolní pedagogiku na střední škole BEAN.

ŠKOLNICE, UKLÍZEČKA:

Šárka MALÁ – MŠ Spěšného
Halyna MARSHALOK – MŠ Palackého
Yuliia BLAHIDA – MŠ Palackého
Dagmar ŠŤOVÍČKOVÁ – MŠ Palackého
Jana ZRŮBKOVÁ – MŠ Jungmannova

KUCHAŘKA, HOSPODÁŘKA

Zdena BEZOVÁ

POMOCNÁ KUCHAŘKA

Anna EMINGEROVÁ