Mimoškolní činnosti

 • keramika
 • tanečky (pohybová výchova)


Další akce

 • divadení představení
 • ovocný den
 • keramika s maminkou
 • škola v přírodě
 • bramborový týden
 • lampionová cesta za pokladem
 • barevný týden
 • mikulášská besídka s nadílkou
 • vánoční besídka
 • lyžařský výcvik
 • výlety
 • narozeninové oslavy
 • loučení s předškoláky
 • MDD – ZAHRADNÍ SLAVNOST

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Bc. Jana KELLEROVÁ – ředitelka

Ředitelka Mateřské školy Jana Kellerová vystudovala obor Školský management na Karlově univerzitě.

Ing. Bc. Zuzana ČERNÁ – učitelka

Paní učitelka Zuzana Černá vystudovala obor Učitelství pro MŠ na Karlově univerzitě. V současné době je paní učitelka Zuzana Černá na mateřské dovolené.

Bc. Marie HEDLOVÁ – učitelka

Učitelka třídy Ježečků Marie Hedlová vystudovala obor Speciální pedagogika na Karlově univerzitě.

Lucie TICHÁ – učitelka

Učitelka třídy Kaštánků Lucie Tichá si svou kvalifikaci zvyšuje studiem pedagogické školy na Praze 6.

Lenka KRÁLOVÁ – učitelka

Učitelka třídy Kaštánků Lenka Králová si svou kvalifikaci zvyšuje studiem speciální pedagogiky na Univerzitě Jana Amose Komenského.

Zdena KULHÁNKOVÁ – učitelka

Učitelka třídy Kaštánků Zdena Kulhánková má dlouholetou praxi s dětmi v předškolním zařízení.

Ivana MORAVCOVÁ – učitelka

Učitelka třídy Motýlků Ivana Moravcová vystudovala Vyšší odbornou školu pedagogickou v Čelákovicích.


ŠKOLNICE, UKLÍZEČKA:

Šárka Malá

Anna Emingerová


KUCHAŘKA, HOSPODÁŘKA:

Zdena Bezová