Ve třídě Ježků jsou děti ve věku 5 – 7 let a pečuje o ně paní učitelka Marie Hedlová. V této třídě je zapsáno 17 dětí. Provoz třídy Ježků je od 7:00 do 16:30 hod a slouží jako centrální třída s celodenním provozem, kde se děti schází a rozchází.


Marie HEDLOVÁ
TEL: +420 603 118 302
EMAIL: jezci.motylci@seznam.cz