X

Den otevřených dveří (21. 3. 16)

  • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se v naší MŠ koná v pondělí 21.3.2016 od 15:00 do 17:00 a v úterý 22.3.2016 též od 15:00 do 17:00. Podívat se můžete do obou našich budov (Spěšného a Palackého ulice). Přihlášku k zápisu obdržíte buď v tyto dny přímo v mateřské škole, nebo si jí můžete vytisknout z webových stránek MŠ.

 

  • ZÁPIS DO MŠ na školní rok 2016/2017 se bude konat ve dnech 4.4.2016 (pondělí) a 5.4.2016 (úterý) vždy od 14:00 do 18:00. S sebou vezměte vyplněnou „žádost o přijetí“ (možno obdržet v rámci dnů otevřených dveří škol, dále je k dispozici na webových stránkách MŠ, pozor, je potřeba vytisknout oba dokumenty!!) – do každé mateřské školy je nutno dodat originál žádosti, rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Vzhledem k úřednímu jednání a jeho urychlení prosíme o zvážení možnosti jednání bez přítomnosti dětí.